Acte necesare inregistrare pentru angajatori

Actele obligatorii la incheierea contractului individual de munca

  • Buletin ( carte ) de identitate, prin care se face dovada identitatii, cetateniei si a domiciliului ( Legea 105/1996 );
  • Curriculum vitae, care cuprinde principalele date biografice si profesionale;
  • Actele de studii, calificare ( certificate, diplome, atestate ) privind existenta studiilor si calificarii necesare pentru exercitarea viitoarelor obligatii de serviciu;
  • Avizul medical;
  • Recomandarea ( de la locul de munca anterior, sau pentru absolventi de la unitatea de invatamint );
  • Actul individual de repartizare in munca, pentru urmatoarele categorii de absolventi ai unitatilor de invatamint, someri, beneficiari ai ajutorului social, persoane handicapate;
  • Livret militar sau adeverinta de recrutare ( Legea nr. 46/1996 );
  • Cazier judiciar;
  • Nota de lichidare - de la locul de munca anterior;

In baza acestor documente, tinind cont de art.2 din Codul Muncii, orice
discriminare la incadrarea in munca pe criterii de sex, nationalitate, rasa sau religie, convingeri politice si originale sociala este interzisa.

 

Angajarea si detasarea cetatenilor straini


Informatii despre avizul de munca conform OUG 25/2006 (pdf)

Informatii privins detasarea conform Legii 344/2006 (pdf)

Strainii cu sedere legala pe teritoriul Romāniei pot fi īncadrati īn munca īn baza avizului de angajare obtinut de angajatori īn conditiile ORDONANTEI nr. 25 din 26 august 2014 privind īncadrarea īn munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romāniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor īn Romānia.

Īn vederea detasarii pe teritoriul Romāniei a unui strain este necesar ca beneficiarul prestarii de servicii sa obtina avizul de detasare obtinut de angajatori īn conditiile ORDONANTEI nr. 25 din 26 august 2014 privind īncadrarea īn munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romāniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor īn Romānia. Acesta se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, la cererea beneficiarului prestarii de servicii, daca se constata īndeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de prezenta ordonanta.DETASAREA SALARIATILOR in cadrul prestarii de servicii transnationale Intreprinderile stabilite intr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E., in cadrul Prestarii de servicii transnationale pot detasa pe teritoriul Romaniei/ de pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca. Detasarea acestor salariati se face in conditiile Lg. 344/2006 modificata si completata de OUG 28/2015 si a Hotararii 104/2007, privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.